22.05.2019 / Haberler

Her şey çerçeve içinde: yalıtım bölgesi bu şekilde iyileştirilir

Alüminyum pencerelerin dıştan termal ayırma ve ısı yalıtımı neredeyse hiç görülmez, buna rağmen konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşamın kilit faktörlerinden biridir. insulbar yalıtım çubukları aracılığıyla metal sistemin dış ve iç kabuklarının bağlantısı sayesinde, bu çerçeve bileşiminin içinde bir yalıtım bölgesi oluşur. Tasarımcı için bu bölgenin tasarımı sırasında, ısı yalıtımını iyileştirmek ve istenen Uf değerini yapısal olarak hayata geçirmek için çeşitli olanaklar bulunur. Burada işin merkezinde ısı aktarımının çeşitli türleri duruyor.

Isı aktarımının 3 türü

Isı, ısı iletimi (transmisyon), ısı akımı veya ısı taşınması (konveksiyon) ve ışınım (emisyon) aracılığıyla daima düşük sıcaklığa doğru akan enerjidir.

Metal sistemlerde termal ayırma sırasında ısı iletimi prensibi için örnek: İçi sıcak su dolu bir tencere.
Isı iletimi malzemeye bağlıdır. Bu esnada enerji, katı maddeler içinde parçacıkların daha güçlü hareketi aracılığıyla iletilir. Isı enerjisi bu sayede komşu parçacıklara aktarılır. Örnek: Bir ocakta suyun ısıtılması.
Bir metal bileşiğin yalıtım bölgesinde konveksiyon prensibi için örnek: Isıtılan bir oda.
Konveksiyonda ısı enerjisi, akan bir akışkan (sıvı veya gaz) tarafından taşınır. Sıvı veya gazın, ısı kaynağı ile ısı emici arasında bir kapalı devre içerisinde dolaştığı konvektif hücre bunun tipik göstergesidir. Örnek: Isıtılan bir odada içindeki hava sirkülasyonu.
Pencere ve cephe sistemleri için metal profillerde termal ayırma sırasında ısı ışınımı prensibi için örnek: bir termos sürahi.
Isı ışınımında enerji, elektromanyetik dalgalar (çoğunlukla kızılötesi ışık) aracılığıyla taşınır. Örnek: Termos sürahilerin içindeki yansıtıcı yüzey yansıtma sayesinde ışınım sonucu ısı kaybını azaltır.

 

Yalıtım bölgesi iyileştirmesi

Verimli ve gerekli taleplere göre uyarlanmış bir yalıtım olmasını sağlamak için, yalıtım alanında var olan çok sayıda etken büyüklüğünün kombine edilmesi ve hassas bir şekilde uyarlanması gerekir. Bu sırada özellikle ısı aktarımının her bir türüne önem verilir (bkz. Şekil):

insulbar ile termal ayrılmış alüminyum profillere sahip bir pencere köşesinin yalıtım bölgesine bakış.

•    Isı iletimini asgariye indirmek için, düşük ısı iletkenliğine ve yüksek rijitliğe sahip malzemeler kullanılır, ör.: cam-elyaf takviyeli Polyamid 66.

•    Bu yalıtım profillerinin duvar kalınlıklarının azaltılması ve yalıtım derinliklerinin arttırılması, transmisyon nedeniyle ısı geçişini en düşük seviyede tutmaya dair diğer olanaklardır.

•    Yalıtım bölgesi içindeki boşluklu odacıkların küçültülmesi, hava sirkülasyonunun, yani konveksiyonun asgariye indirilmesine neden olur. Boşluklu odacıklara sahip yalıtım profilleri veya bayrakları içeri doğrultulmuş profiller bu türde küçük konvektif hücreler üretir.

•    Çok etkili bir yöntem, üstüne ince bir Low-E folyonun bulunduğu bayraklı çubukların kullanılmasıdır. Bu alüminyum folyo, bu sırada ısı ışınımının yüksek oranda yansıtılmasını sağlar ve termos sürahi prensibiyle benzer bir etkide bulunur.

Adım adım istenen Uf değerine

Örnek kesitler aracılığıyla yukarıda bahsedilen tedbirler kullanılarak Ensinger insulbar yalıtım profilleri yardımıyla Uf değerinin, ısı tekniği açısından adım adım nasıl iyileştirilebileceğini göstermektedir. Münferit parametrelerin değiştirilmesiyle ısı geçiş katsayısı istenen hedef değere kadar düşürülür.

Bir metal sisteminin Uf değerinin, termal ayırma sırasında etki eden münferit etmenlerin iyileştirilmesi yoluyla adım adım azaltılmasıAdım adım istenen Uf değerine: Münferit parametrelerin değiştirilmesiyle ısı geçiş katsayısı istenen hedef değere kadar düşürülür.

Sonuç: Kombinasyon sayesinde!

Alüminyum çerçevelerde verimli termal ayrım olmasını sağlamak için geliştiricinin çok sayıda olanağı vardır, ancak her bir ayar vidasını birbiriyle kombine etmek de zorunda. Çünkü yalnızca tek bir etmen aracılığıyla ısı teknolojisinde iyileştirme yapmanın önünde işlevsel ve mekanik sınırlar bulunur. Sözgelimi ısı yalıtım profilinde istenen rijitliği sağlamak için belirli asgari duvar kalınlıkları gereklidir. Ayrıca belirli bir maliyet kriteri de yalıtım bölgesinin yapısına sınırlayıcı olarak etki edebilir. Ancak adı geçen tüm etmenler birbirine uyumlu hale getirildiğinde kombinasyonda optimal ısı yalıtımı ve istenen Uf değeri, ilgili görünüm genişliğinden elde edilebilmektedir. Bu sayede değerli enerjiden tasarruf sağlanır ve aynı zamanda yaşam konforu belirgin derecede iyileştirilir.

Termal ayırma optimizasyon olanakları hakkında daha çok bilgi isterseniz, sorularınız yanıtlamaktan memnuniyet duyarız! Uygulama teknolojisi uzmanlarımız size bu olanakları göstermek için hazır.