Termal ayırmanın canlandırılması için kırmızı ve mavi ok işaretli pencere köşesi
Alüminyum ve plastik
Akıllı kombinasyon

insulbar® ile termal bölümleme sayesinde enerji tüketimini azaltın ve tasarruf sağlayın

Pencere, kapı ve cepheler, ısının ortama en fazla yayıldığı ortamlardır. İzolasyon ne kadar verimsizse ısı iletimi (transmisyon), ısı akışı (konveksiyon) ve ısı ışınımı (radyasyon) biçiminde ısı kayıpları o kadar yüksektir.

Plastik ısı yalıtım profilleri ısı kayıplarını en aza indirir

Özellikle λ= 160 W/(m⋅K) değerinde yüksek bir ısıl iletkenliğe sahip alüminyumdan pencere, kapı ve cephe sistemleri ısı ve enerji kayıplarına daha eğilimlidir. Bu sistemlerde ısı geçişini azaltmak ve uygun maliyetli, düşük bir ısı geçirgenlik katsayısı (U değeri) elde etmek için pencere çerçevelerinin yalıtılması, bunların iç ve dış kabuklarının birbirinden termal olarak bölümlenmesi gerekmektedir. Ensinger firmasının plastik ısı yalıtım bariyerleri bunun için optimal çözümdür.

Mükemmel Uf değerleri için daha düşük ısıl iletkenlik

insulbar® yalıtım çubukları çok düşük bir ısıl iletkenliğe (λ< 0,3 W/(mK)) sahip olup çerçeve veya kompozitte mükemmel Uf değerleri elde etmekte, ısı kaybını azaltmakta ve böylece enerji ile birlikte ısıtma ve serinletme maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır.
Termal ayrımsız alüminyum pencere                                                                     
Yalıtımsız bir alüminyum pencere çerçevesinde yüksek ısı kayıpları 
Yalıtım derinliğine göre tasarruf için resim                                                                       
Tasarrufları yalıtım derinliği belirler: insulbar® profilleri ne kadar büyük olursa enerji ve maliyet tasarrufu o kadar büyük olur. 
insulbar profiller ile alüminyum çerçeve içinde termal ayırım                     
insulbar® poliamit profilleri alüminyum çerçevede termal ayırım sağlar ve ısı kayıplarını azaltır.
Isı geçirgenlik katsayısına göre tasarruf olanakları için resim                                     

Isı geçirgenlik katsayısı ne kadar küçük olursa tasarruf olanakları o kadar büyük olur: Isıtma veya serinletme maliyetlerinde tasarruf, pencere çerçevesinin Uf değerine bağlıdır.

insulbar® ile termal bölümleme. Bir bakışta avantajlar:

  • Enerji tasarrufuna ilişkin yasal şartlar yerine getirilir
  • Daha az enerji tüketimi ve CO2 salınımı
  • Isıtma ve serinletme maliyetlerinde tasarruf
  • Daha iyi mekan iklimi ve optimal sıcaklık dağılımı
  • Daha az hava akımı oluşur ve pencere yakınlarında soğuk alanlar yoktur
  • Yoğuşma suyu ve küf oluşmaz