Bir duvara asılmış RPT harfleri
Fikirler elle tutulur hale gelir
Rapid Prototyping ile

Yeni sistemleriniz için numune profiller

Alüminyumdan pencere ve kapılara olan talepler sürekli artmakta, yeni ürünler için geliştirme döngüleri aynı zamanda giderek kısalmaktadır. Pencere ve kapı konstrüksiyonlarınızı seri üretime geçmeden önce uygulamada test edebilmeniz için sizinle sıkı bir işbirliği içinde numune profiller geliştiriyoruz.

Bu sayede erken zamanda konstrüksiyon güvenliği elde eder, sistem geliştirmenizi önemli derecede hızlandırabilir, maliyetleri düşürebilir ve yeni pazar ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilirsiniz.

insulbar Rapid Prototyping (Hızlı Prototiplendirme) - seri üretim kalitesinde yalıtım profili numuneleri

insulbar® Rapid Prototyping ile isteklerinize tam uygun olarak bireysel yalıtım profili numunenizi üretiyoruz. Seri ile aynı prototip kalıplarından ekstrüde edilmiş çubukları güvenilir, zamanında ve uygun koşullarda teslim ediyoruz.

İster basit geometrili yalıtım çubukları ister müşteriye özel kompleks geometrili (ör. boşluklu profiller) yalıtım profilleri olsun - prototipin kalitesi seri üretim profillerle eş değerdedir. Bunları sınırlamasız olarak test edebilir ve seri bir kalıp üretilmeden önce kullanabilirsiniz. Bu sayede ilerideki seri kalıp üretiminde riskler ve gereksiz ek maliyetler önlenir.

insulbar Rapid Prototyping - kendini kanıtlamış bir proses

Bireysel numune profillerinizi hızlı ve yüksek kalitede edinebilmeniz için insulbar® Rapid Prototyping bünyesinde yıllardır kendini kanıtlamış olan bir süreci takip ediyoruz:

 1. Müşterinin talebi
 2. Teknik fizibilite çalışması ve optimizasyon
 3. Hesaplama ve teklif
 4. Numunenin anlaşma veya çizime göre siparişi ve teslimatı

Bir bakışta insulbar® Rapid Prototyping:

 • Sisteme özgü numune profillerin geliştirilmesi
 • Seri üretimle aynı kalite
 • Sınırsız kullanım kabiliyeti
 • Hızlı teslimat
 • Daha az geliştirme maliyeti
 • Daha yüksek konstrüksiyon güvenliği için
 • Hızlı, ekonomik sistem geliştirme

insulbar® Rapid Prototyping ile ilgileniyor veya yeni geliştirdiğiniz pencere, kapı veya cephe sistemleri için numune profillere ihtiyaç duyuyor musunuz? Profil profesyonellerimizle iletişime geçin veya bir online talep gönderin.