Yasal bildirimler

Kullanım şartları 

Bu siteye erişim ve kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayın. Bu web sitesi Ensinger GmbH (bundan sonra Ensinger) tarafından geliştirilmiştir ve onun tarafından idare edilmektedir.
İlgilenen taraflara sayısız sayfaya karşılıksız ve serbest erişim sunuyoruz. Bu serbestçe kullanılabilen sayfaların içerikleri ve bu web sayfalarında bulunan veya bu web sayfaları aracılığıyla erişilen üçüncü taraf bilgilerinin güncel, doğru ve tam olduğuna dair herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Sunumlar bağlayıcı değildir ve değişebilir. Buna ek olarak, sayfaların bölümlerini veya tüm sunumu bunun için ayrı bir bildirimde bulunmadan değiştirme, ekleme yapma, silme veya geçici ya da kesin olarak yayınına son verme hakkını açıkça saklı tutuyoruz.
Bu web sayfalarındaki içeriğin hatasız ve belirli amaçlara uygun olduğunu garanti etmiyoruz.

Hukuki sorumluluğun reddi 

Bu web sayfalarındaki bilgiler Ensinger tarafından sürekli olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Tüm çabalara rağmen bilgilerin bazıları artık güncel olmayabilir. Bu nedenle, sağlanan bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğuna dair hiçbir sorumluluk kabul edilemez veya garanti verilemez. Aynısı, hiper bağlantı aracılığıyla atıfta bulunulan tüm web sayfaları için de geçerlidir. Bu bağlantılar aracılığıyla erişilebilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Ayrıca, Ensinger, sağlanan bilgilerde değişiklikler veya eklemeler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Ensinger web sayfalarının içeriği ve yapısı telif hakkı ile korunmaktadır. Bilgilerin veya verilerin çoğaltılması, özellikle metinlerin, metin parçalarının veya görsel materyalin kullanımı Ensinger’in önceden onayını gerektirir.
Bu sebeple, bu web sitesinden aldığınız bilgileri herhangi bir biçimde kullanmadan önce gözden geçirmelisiniz. Bu web sayfasındaki tavsiye, bizim en son tavsiyemizi - özellikle güvenlik veri sayfalarımızı ve teknik bilgilerimizi - ve ürünlerimizi amaçlanan prosedürlere ve amaçlara uygunlukları bakımından sizin kendi incelemenize tabi tutmanız gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Bu web sayfasının içerikleri özellikler veya uygunluklar için bir garanti oluşturmaz, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili özel tavsiyeye veya talimata ihtiyacınız varsa lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin.

Ticari marka bildirimleri 

Bu web sitesindeki tüm ticari markalar, üçüncü taraf hakları olarak tanımlanmış olmadıkça veya bu şekilde başka türlü tanımlanmış olmadıkça Ensinger’in malıdır. Bu markaların veya diğer materyallerin yetkisiz kullanımı açıkça yasaktır ve telif hakkı, marka hakları veya diğer mülkiyet haklarının ihlalini oluşturur.
Tüm üçüncü taraf tescilli cins isimleri, ticaret isimleri, markalar, tescilli markalar, vb. kabul edilmiştir. Bu web sitesinde uygun markalamanın olmaması, ticari marka mevzuatı bakımından bunun serbest bir isim olduğu anlamına gelmez.

Telif hakkı faydalanma hakları 

Bu web sitesinde yayınlanan tüm bilgiler, belgeler ve beyanlar yalnız Ensinger’in malıdır. Kullanımları için izin, tüm suretlerde telif hakkı bildiriminin yayınlanmış olmasına, bilginin yalnız kişisel amaçlarla kullanılmasına, ticari olarak kullanılmamasına, bilgilerin herhangi bir şekilde değiştirilmemesine ve web sayfalarındaki tüm beyanların yalnız ilişkili metin ile birlikte kullanılmasına tabidir.

Bağlantılar 

Bu web sayfaları, içeriği Ensinger tarafından mutlaka yetkilendirilmiş veya devamlı olarak kontrol edilebilir olmayan diğer internet sayfalarına bağlantılar içerebilir. Bu nedenle Ensigner üçüncü taraf web sitelerindeki içerik ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Diğer internet sayfalarından Ensinger internet sayfalarına önceden yazılı onay olmadan hiper bağlantılar yerleştirilmesi açıkça yasaktır.

Erişim hakları olan giriş alanı 

Erişim haklarınızı yetkisiz üçüncü taraf kullanımından korumakla yükümlüsünüz ve sizin yetkilendirmeniz olmadan başkaları tarafından kullanılamamalarını temin etmelisiniz. Ensinger web sayfasında bulunan herhangi bir bilginin güvenliğinin ihlalinden veya erişim verilerinin yetkisiz kullanımından haberdar olursanız veya bu gibi olayların olası olduğuna dair belirtilere sahipseniz derhal Ensinger’e bildirmelisiniz.

İfşa Etmeme Sözleşmesi

  1. Sürekli bir iş ilişkisi içinde, iş ortağı, insulbar® standart çeşitleri hakkındaki bilgileri Ensinger’den elektronik şekil içinde alır. İş ortağı bu verileri yalnızca bunların verilmiş olduğu amaçlar için kullanacaktır. Verilerin kısmen veya tamamen üçüncü taraflara aktarılmasına izin yoktur; buradaki istisna insulbar® profilleri ile imal edilen kendi ürünlerinin pazarlanması bağlamında gerekli kullanım ve ifşadır.
  2. İş ortağı bu belge ile, Ensinger’in önceden onayı olmadan elektronik verileri ifşa etmemeyi ve üçüncü taraflar ile paylaşmamayı taahhüt eder. İş ortağı verileri yalnızca verilerin kendisine aktarılma amaçlarının yerine getirilmesinde rol oynayan çalışanları için erişilir yapacaktır. İş ortağı bu çalışanları gerekli gizliliği korumak ve işten ayrıldıktan sonra da bunu yapmak ile yükümlü kılacaktır.
  3. Yukarıdaki yükümlülükler ayrıca iş ilişkisi sona erdikten sonra iki yıl daha geçerli olmaya devam eder. Ensinger’in talebi üzerine elektronik veriler iş ortağının sistemlerinden silinmeli ve iş ortağı bunların tamamen silindiğini yazılı olarak teyit etmelidir.
  4. Sözleşme, kaydın gönderilmesi ve kayıt bilgilerinin Ensinger tarafından gönderilmesi üzerine yürürlüğe girer.
  5. Bu sözleşme Federal Almanya Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
  6. İngilizce sürümünde Almanca sürümden farklılıklar olması halinde yalnız Almanca sürüm bağlayıcı olacaktır.
  7. Bu sözleşme ve hükümleri Alman hukukunun ilkelerine göre yorumlanacaktır.
  8. Bu sözleşmenin ve hükümlerinin İngilizce hukuki anlamı Almanca anlamından farklı ise yalnız Almanca anlam bağlayıcıdır.

Uygulanacak hukuk 

Bu koşullar Avrupa Birliği kanunlarına atfen hazırlanmıştır ve Alman hukukuna tabidir.