Çok katlı binalar, alttan bakılarak mavi gökyüzü çekilmiş
Mükemmel biçimde
istenen işleve uygun

Her uygulama için uygun geometri

Çok sayıda farklı pencere, kapı ve cephe sistemlerini kapsayabilmek için Ensinger firması farklı profil biçimlerinde ve geometrilerde olmak üzere yaygın tüm yalıtım derinlikleri için yalıtım çubukları sunmaktadır. insulbar® yalıtım profilleri ilgili gereksinimlere uygun olarak özel fonksiyon elemanları ile donatılmış olup farklı et kalınlıkları ve ayak geometrilerinde temin edilebilmektedir.

Çok çeşitli fonksiyonlar için düz, bombeli ve boşluklu profiller

Düz, bombeli ve boşluklu profil olmak üzere üç profil tipinden yola çıkarak farklı fonksiyon bölgelerine sahip, uygulamaya özel poliamit çubuklarda geniş bir yelpaze mevcuttur: Örneğin contanın yerleştirilmesi için kancalı, oluklu veya oklu yalıtım çubukları veya conta dayanağı olarak burunlu veya boşluk bölmeli yalıtım profilleri. Çok düşük ısı kaybı etkisine sahip vida kanallı veya bayraklı modeller de temin edilebilmektedir.

Profil biçimleri

Şekil Profil formu düz

düz

Şekil Profil formu bombeli

bombeli

Şekil Profil formu boşluklu profil

odacıklı profi


Fonksiyon bölgeli/ısı tekniği optimizasyon elemanlı yalıtım bariyerleri (seçim)

Şekil Isı yalıtım çubuğu bombeli ve burunlu

burunlu düz

Şekil Isı yalıtım çubuğu bombeli ve kancalı

bombeli ve kancalı

Şekil Isı yalıtım çubuğu düz ve vida kanallı

düz ve vida kanallı

Şekil Isı yalıtım çubuğu bombeli ve bayraklı

bombeli ve bayraklı

Şekil Isı yalıtım çubuğu bombeli ve oklu

bombeli ve oklu

Şekil Isı yalıtım çubuğu bombeli ve oluklu

bombeli ve oluklu

Şekil Isı yalıtım çubuğu “T” ile bombeli

bombeli ve "T"


Özel uygulamalar için yalıtım bariyeri

Şekil Özel uygulamalar için yalıtım çubuğu: Zemin eşiği

zemin eşik profili

Şekil Özel uygulamalar için yalıtım çubuğu: Cephe mesafe tutucu

cephe mesafe alıcı izolatör

Şekil Özel uygulamalar için yalıtım çubuğu: Sürme sistemler için kenet profili

sürme sistemler için kenet profili

Şekil Özel uygulamalar için yalıtım çubuğu: Çalışma rayı

ray tutucu


Her sistem için uygun yükseklikte ve et kalınlıklarında

Standart insulbar® yalıtım profilleri güncel olarak farklı et kalınlıklarında 10 mm ile 54 mm arasında yalıtım derinliğinde temin edilebilmektedir. Isı bariyerlerinin ve pencere çerçevesinin stabilitesini sağlamak için tanımlı et kalınlıklarının altına düşülmemelidir.

Alüminyum yuvalarına sıkı geçen, dar toleranslı ayak geometrileri

Yalıtım bariyerinin ayağı, çerçeveyi oluşturan alüminyum profilin üzerindeki yuvaya bağlantıyı sağlar. Ayak geometrisinin alüminyumdaki yuvaya optimal uyarlanması sayesinde bağlantıda yüksek kayma mukavemeti, çapraz çekme mukavemeti ve tutunma elde edilir. Bunun için çok sıkı tolerans aralıklı farklı ayak geometrileri gerçekleştirilebilir.
Şekil Profil ayağı 2 Coex telli “geniş ayak”

2 Coex sızdırmazlık misinalı geniş ayak

Şekil Profil ayağı 4 ayak modeli

4 ayaklı varyasyon

Şekil “Kaydrılmış ayaklı” profil ayakları

kaydırılmış ayaklar

Şekil Profil ayağı 2 ayak modeli

2 ayak modeli


Alüminyumdaki ısı bariyeri yuvaları için tavsiye edilen geometriler

Ensinger insulbar® ısı yalıtım profilleri için uygulamaya bağlı olarak iki farklı alüminyum odacık tavsiye etmektedir. En yaygın varyasyon kısa çekiçli odacıktır. İstisnai durumlarda: ör. ısı bariyeri sıkıştırma makinesindeki diskler için çekiç zor ulaşılır halde olduğunda, Ensinger uzun çekiçli bir alternatif sunmaktadır.
Şekil Alüminyum yerleşim bölmesi kısa çekiç

kısa çekiç

Şekil Alüminyum yerleşim bölmesi uzun çekiç

uzun çekiç


Coex conta teli - güvenilir bir nem bariyeri

Ayağa entegre edilen ve bir Ensinger buluşu olan Coex conta (sızdırmazlık misinası), kompozit sistemin yalıtımı için kullanılır ve güvenilir bir nem bariyerinin yanında ek olarak kompozitte kayma güvenliği de sağlar. Coex telinin poliamit çekirdeği, kaplama sırasında eriyen ve böylece aktif hale gelen bir eriyen yapışkanla kaplanmıştır. insulbar® yalıtım profilleri günümüzde seri olarak Coex telleri ile teslim edilmektedir.