Adam elinde ampul tutuyor
Gelecek için yalıtım profilleri
Bugünden

Inovasyon @ insulbar®

Poliamit yalıtım bariyerini icat etmekle kalmadık, aynı zamanda sürekli olarak geliştirdik ve mevcut pazar taleplerine göre uyarladık. Gelecekte de optimal bir çözüm sunabilmek için sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapıyor, verimli teknoloji ile çalışıyor ve tanınmış kurumlarla iş birliği yapıyoruz.

İlerici sistemler için yenilikçi profiller

Özellikle binalarda sürekli artan enerji tasarrufu talepleri de pencere, kapı ve cephe yalıtımları ve böylece yalıtım çubuklarının yalıtım etkisi büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Yalıtım profillerinin geometrisi, kolay işlenebilirliği veya sürdürülebilirliği ile ilgili artan talepler de ürünlerimizin sürekli geliştirilmesini gerektirmektedir.

Son teknolojiyle termal bölümleme

insulbar® yalıtım profilleri işlevsellik, verimlilik ve gelecek güvencesi alanlarında sürekli yeni standartlar belirlemektedir. Çünkü sektördeki gelişimleri enerji tasarrufu ile ilgili yasal gereklilikleri sürekli takip ediyor ve güncel trendlere reaksiyon gösteriyoruz. Daha fazlası: Bu trendlerin belirlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve alüminyum pencere, kapı ve cephelerin termal ayırım ile ilgili gelecekteki talepler için bugünden çözümler sunuyoruz.

Buna en iyi örnek olarak insulbar® RE ve insulbar® LEF yalıtım profillerimizi gösterebiliriz; yüksek müşteri faydası içeren iki yol gösterici yenilik.